Ако проявявате интерес за тази Складова програма, можете да се свържете с нас, чрез контакт формата.

Gensoft Money Works е складова програма за управление на дейността на дадена компания без да се взима предвид нейната сфера на развитие. Софтуера може да се използва от различни по големина компании с еднакво удобство.

Тази складова програма е предназначена за фактуриране и изготвяне на норми(рецепти) за производство и фактуриране, разполага с богато набор от инструменти и функции, които са необходими за поддържането на отчетността в склада и за документирането на различните стопански операции.

Този софтуерен продукт(складова програма) притежава изключително удобна и лесна за научаване система, така че да спести най-ценния ресурс - времето. Програмата е изключително подходяща за компании, които се занимават със серийно производство на продукти, както и търговия със стоки или услуги. В нашия софтуер ще откриете следните модули:

Модул складове

Модул за връзка с отдалечени офиси

Модул производство - финален модул от тази складова програма

Контакти


Телефон: +359 885 329 660

| | |